Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36410-XII-20 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2024 (Kamerstuk 36410-XII)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Bijgewerkte tekst

36410-XII, bijgewerkt t/m nr. 16 (Tweede NvW d.d. 20 december 2023)

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Nota van wijziging

36410-XII-16 Tweede nota van wijziging

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Nota van wijziging

36410-XII-13 Nota van wijziging

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36410-XII-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

36410-XII-2 Memorie van toelichting

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Voorstel van wet

36410-XII-1 Voorstel van wet

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Motie

36200-A-82 Motie van de leden Van der Plas en Stoffer over een plan uitwerken om de Westerscheldetunnel uiterlijk 2025 tolvrij te maken

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

36200-42 Motie van het lid Van der Staaij c.s. over de Westerscheldetunnel uiterlijk per 2025 tolvrij maken voor personenauto's en motoren

Indiener C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Algemene Politieke Beschouwingen antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 01:00

Tweeminutendebat MIRT (CD 5/7)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15