Brief regering : Vervolg Beleidslijnen Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Mede ondertekenaar
  M.L.J. Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
 • Mede ondertekenaar
  R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Mede ondertekenaar
  M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

29544-1184 Motie van het lid Van der Lee c.s. over het uitwerken van verschillende varianten voor Leven Lang Ontwikkelen die uitvoerbaar zijn voor een volgend kabinet

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie

31524-557 Motie van het lid Hagen c.s. over in de toekomstverkenning LLO ingaan op verschillende opties voor een leerbudget in het onderwijs

Indiener K.B. Hagen, Tweede Kamerlid

Motie

30012-131 Motie van het lid Van den Hul over het vergroten van de bekendheid van het levenlanglerenkrediet en de STAP-regeling

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie

30012-132 Motie van het lid Sazias over en toegankelijkheid van het levenlanglerenkrediet

Indiener L. Sazias, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VSO Rapport Onderzoek Levenlanglerenkrediet (30012-129)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Macrodoelmatigheid mbo (CD 16/2)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Arbeidsmarktbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25