Brief regering : Verslag Milieuraad van 16 oktober 2023

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36410-IX-10 Motie van de leden Van Weyenberg en Grinwis over de Eurocommissaris van Klimaat aansporen om intensiever aandacht te besteden aan het uitfaseren van fossiele subsidies op Europees niveau

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie

36410-22 Motie van de leden Paternotte en Bontenbal over het afschaffen van fossiele voordelen tot diplomatiek speerpunt maken

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

36246-8 Motie van het lid Van der Plas over eerst kijken hoe we de Europese grenswaarden kunnen bereiken voordat we onszelf overambitieuze doelstellingen opleggen

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

21501-08-894 Motie van de leden Hagen en Tjeerd de Groot over het instellen van een UPV medicijnen

Indiener K.B. Hagen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Milieuraad op 16 maart 2023 (CD 8/3)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Tweeminutendebat Herziening Richtlijn Luchtkwaliteit (Kamerstuk 36246-6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Algemene Politieke Beschouwingen (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Informele Milieuraad op 15 en 16 januari 2024

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00