Brief regering : Verwachtingen en inzet klimaatconferentie COP28

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36410-22 Motie van de leden Paternotte en Bontenbal over het afschaffen van fossiele voordelen tot diplomatiek speerpunt maken

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

31793-250 Motie van de leden Thijssen en Van der Lee over onderzoeken hoe Nederlandse klimaatadaptatie-inspanningen meer en beter kunnen bijdragen aan adaptie in de gezondheidssector

Indiener J. Thijssen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Internationale Klimaatstrategie (CD 30/3)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:45

Algemene Politieke Beschouwingen (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Klimaat en Energie (algemeen)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 12:00