Brief regering : Voortgang provinciale gebiedsprogramma's en eerste maatregelpakketten in het kader van het NPLG

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

30252-89 Motie van het lid Van der Plas over een flexibele opstelling richting de provinciebesturen als de gebiedsplannen nog nadere invulling behoeven

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Voortgang gebiedsprogramma's en overleg Landbouwakkoord

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:24

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Debat over het landbouw- en natuurbeleid

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Stikstof, NPLG en natuur

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00