Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36200-XIII-36 Motie van de leden Erkens en Bontenbal over versneld aan de slag gaan met de conclusies van het onderzoek naar het toezicht op de energieleveranciers

Indiener S.P.A. Erkens, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIII-38 Motie van de leden Erkens en Kröger over een langetermijnvisie op de inzet van gasopslagen

Indiener S.P.A. Erkens, Tweede Kamerlid

Motie

36200-31 Motie van de leden Segers en Marijnissen over onderzoeken hoe de publieke belangen in de Nederlandse energievoorziening beter geborgd kunnen worden

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Algemene Politieke Beschouwingen antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Debat op hoofdlijnen over democratische zeggenschap over publieke voorzieningen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:50

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45