Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

22112-3704 Motie van het lid Koerhuis over een plan en een tijdspad voor de verduurzaming van vrachtwagens

Indiener D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Motie

31305-389 Motie van het lid Van Ginneken over ontwerpprincipes voor doorfietsroutes

Indiener L.M. van Ginneken, Tweede Kamerlid

Motie

31305-396 Motie van het lid Krul over mogelijke actiepunten voor het door de opkomst van de elektrische fiets veranderende fietslandschap

Indiener H.M. Krul, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XII-54 Motie van het lid Van Ginneken over een snelle inwerkingtreding van de regeling CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit en deze voorzien van meer ambitie

Indiener L.M. van Ginneken, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XII-91 Motie van de leden Van Haga en Smolders over het stimuleren van licht elektrische voertuigen voor woon-werkverkeer

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie

22112-3483 Motie van het lid Koerhuis over een plan voor de walstroominfrastructuur voor het koeltransport

Indiener D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Motie

31305-343 Motie van het lid Van Ginneken c.s. over het uitwerken van een nulemissie-vlootnormering

Indiener L.M. van Ginneken, Tweede Kamerlid

Motie

35910-19 Motie van het lid Grinwis c.s. over de maximale korting op basis van de herziene Eurovignetrichtlijn instellen voor zero-emissievoertuigen

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

32813-759 Gewijzigde motie van het lid Peter de Groot over zo spoedig mogelijk een uniforme batterijcheck invoeren (32813-751)

Indiener P.C. (Peter) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

31305-300 Motie van het lid Schonis over niet toelaten van hoog ILUC-biobrandstoffen

Indiener R.A.J. Schonis, Tweede Kamerlid

Motie

30196-641 Motie van het lid Van Eijs over het aanmelden van andere biobrandstoffen als biobrandstof met hoog ILUC-risico

Indiener J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Dertigledendebat over de toename van de Nederlandse invoer van palmolie

Plenair debat (dertigledendebat)
Tijd activiteit: 19:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Begroting Infrastructuur en Waterstaat (36200-XII) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Tweeminutendebat Actieve mobiliteit (wandelen en fietsen) (CD 9/3)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Duurzaam vervoer

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25