Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek aan bewindspersonen om het kader inzake 'Beleidskeuzes uitgelegd' beter te hanteren

Indiener J. Rijkers, griffier

Brief commissie

Aan de vaste Kamercommissies - Evaluatie 'Beleidskeuzes uitgelegd'

Indiener J.C. Sneller, voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven

Brief regering

32802-79 Overzichten van de door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten over het eerste halfjaar 2023

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Brief regering

31865-232 Focusonderwerp Financieel Jaarverslag Rijk 2023

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Motie

36100-12 Motie van de leden Van Raan en Sneller over bij alle beleidsvoorstellen toelichten hoe ze bijdragen aan de brede welvaart

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

34725-8 Motie van de leden Van Weyenberg en Dijkgraaf over het standaard opnemen van een evaluatieparagraaf in de toelichting bij wetsvoorstellen

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Verantwoordingsdebat over het jaar 2021

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering Commissie Rijksuitgaven (Groen van Prinstererzaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Procedurevergadering Commissie Rijksuitgaven (Wttewaall van Stoetwegenzaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering commissie Rijksuitgaven (Troelstrazaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedures en brieven SZW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Brieven inzake begroten en verantwoorden

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00