Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36200-VII-100 Motie van de leden Grinwis en Peter de Groot over alles op alles zetten om de isolatieaanpak te versnellen

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

32813-1095 Motie van de leden Van Esch en Bromet over bij het onderzoek naar de koelbehoefte vooral kijken naar natuurlijke oplossingen

Indiener E.M. van Esch, Tweede Kamerlid

Motie

32813-1102 Motie van het lid Peter de Groot c.s. over onderzoeken tot welke inkomensgrens het rentenultarief in het Nationaal Warmtefonds zou moeten worden verhoogd

Indiener P.C. (Peter) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35742-19 Gewijzigde motie van het lid Valstar c.s. over het incorporeren van natuur en biodiversiteit in bouw en renovatie van woningen (t.v.v. 35742-5)

Indiener P.J. Valstar, Tweede Kamerlid

Motie

32813-349 Motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s. over voorwaarden voor het verduurzamen van wijken

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over het pakket klimaatmaatregelen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 19:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving (CD 15/9)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50