Brief regering : Verslag van de Europese Raad van 29 en 30 juni 2023

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

21501-20-1954 Motie van de leden Van Haga en Eppink over ernaar streven de asielcrisis hoog op de agenda van de EU-top te zetten

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1963 Motie van het lid Drost c.s. over alleen instemmen met een migratieovereenkomst met Tunesiƫ wanneer feitelijke naleving van mensenrechten van migranten gegarandeerd en controleerbaar is

Indiener N. Drost, Tweede Kamerlid

Motie

32317-839 Motie van de leden Van den Brink en Ceder over alles op alles zetten om een pakket met wetsvoorstellen over de hervorming van het Asiel- en Migratiepact af te ronden voor de Europese verkiezingen van 2024

Indiener G. van den Brink, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat JBZ-Raad d.d. 8 en 9 juni 2023 (vreemdelingen- en asielonderwerpen)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:10

Debat over de Europese top van 29 en 30 juni 2023

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Extra procedurevergadering commissie Europese Zaken (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Debat over de Europese top van 26 en 27 oktober 2023

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 18:45

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:24