Brief regering : Voortgang ontwikkeling nationale strategie en verdere ontwikkelingen VN-verdrag handicap

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

24170-274 Motie van het lid Van der Plas over rekening houden met mensen met een lichamelijke beperking bij het autoluw maken van steden en het verdwijnen van parkeerplaatsen

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

24170-278 Motie van het lid De Kort c.s. over de Kamer in het eerste kwartaal van 2023 een kabinetsbesluit omtrent de ratificatie van het facultatief protocol doen toekomen

Indiener A.H.J. de Kort, Tweede Kamerlid

Motie

24170-271 Motie van de leden Westerveld en Mohandis over het betrekken van ervaringsdeskundigen bij het maken van beleid

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

24170-277 Motie van de leden Bikker en Sahla over de mogelijkheden verkennen voor onafhankelijke cliƫntondersteuning bij het UWV voor mensen met een beperking

Indiener M.H. Bikker, Tweede Kamerlid

Motie

24170-273 Motie van de leden Raemakers en Sahla over onderzoeken op welke manieren een groep experts advies kan geven om de berichten van de overheid begrijpelijker te maken

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XVI-70 Motie van het lid Werner c.s. over een meerjarige nationale strategie voor mensen met een handicap

Indiener L.M. Werner, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (36200-XVI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:15

Gehandicaptenbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50