Brief regering : Voortgang aanpak online seksueel kindermisbruik en zeden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36200-VIII-153 Motie van het lid Van der Woude over landelijk onderzoek naar daderprofielen voor straatintimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de openbare ruimte

Indiener H.H. van der Woude, Tweede Kamerlid

Motie

29270-131 Motie van het lid Buitenweg c.s. over achterliggende oorzaken van niet-vervolgingsbeslissingen

Indiener K.M. Buitenweg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Zeden (AO d.d. 23/05)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Emancipatiebeleid

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Seksueel geweld en kindermisbruik

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:59