Brief regering : Adviesrapport 'Investeren in de basis' van de commissie starters- en stimuleringsbeurzen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31288-1041 Motie van het lid Van der Woude c.s. over duidelijkheid omtrent het aanvragen van een NWO-beurs na het ontvangen van een starters- en stimuleringsbeurs

Indiener H.H. van der Woude, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Wetenschapsbeleid (CD 18/4)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:09

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Onderzoeks- en wetenschapsbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00