Brief regering : Toepassing van het principe comply or explain

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

36200-IV-92 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 28 juni 2023, over Comply or Explain

Indiener W. Paulusma, Tweede Kamerlid

Motie

36200-IV-13 Motie van het lid Wuite c.s. over de toepassing van het "comply or explain"-principe voor Caribisch Nederland

Indiener J. Wuite, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Koninkrijksrelaties (36200-IV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Comply or Explain

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00