Brief regering : Uitwerking van de motie van het lid Kuik c.s. inzake de educatieve maatregel bij drugsbezit (Kamerstuk 36200-VI-77)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36200-VI-77 Motie van het lid Kuik c.s. over onderzoeken of een educatieve maatregel mogelijk is bij drugsbezit

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Justitie en Veiligheid (36200-VI) (antwoord 1e termijn +rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:29

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Drugsbeleid

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Drugsbeleid (is omgezet in een schriftelijk overleg op 18 april 2024)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:30