Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36234-10 Motie van het lid Van der Laan c.s. over een voorstel voor het versterken van de landelijke stichting Centrum Seksueel Geweld

Indiener J.M.P. van der Laan, Tweede Kamerlid

Motie

33552-94 Motie van het lid Mutluer over data beschikbaar stellen aan Slachtofferhulp Nederland om slachtoffers actief te kunnen benaderen

Indiener S. Mutluer, Tweede Kamerlid

Motie

35349-14 Motie van de leden Van Wijngaarden en Van Toorenburg over een impactanalyse van werklast, uitvoerbaarheid, kosten en dekking

Indiener J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Wet uitbreiding slachtofferrechten (35349)

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 19:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat slachtofferbeleid (CD 1/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Slachtofferbeleid (verplaatst naar 16 oktober 2024)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Slachtofferbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00