Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

31066-1273 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2023, over Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen januari - april 2023 en maatregelen versneld duidelijkheid voor ouders (Kamerstuk 31066-1235)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Motie

35510-127 Motie van de leden Van der Lee en Kuiken over bij versnellingsopties de rol van causaliteit en de bijbehorende bewijslast minimaliseren

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie

35510-129 Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over met het oog op herstel rust, stabiliteit, voortgang en een vertrouwd gezicht waarborgen over kabinetsperiodes heen

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31066-1200 Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over bij de opschaling van het aantal VSO-trajecten de rol van de landsadvocaat uitfaseren (t.v.v. 31066-1180)

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31066-1198 Gewijzigde motie van het lid Azarkan c.s. over de CWS voldoende equiperen in termen van personeel, budget en andere basisvoorzieningen (t.v.v. 31066-1178)

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1192 Motie van het lid Grinwis c.s. over ouders die in de eerste toets niet als gedupeerde zijn erkend de integrale beoordeling met spoed laten doorlopen

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1191 Motie van het lid Van der Lee c.s. over de vergewisplicht zo marginaal mogelijk invullen en een wetswijziging voorbereiden voor afschaffing van deze plicht

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1183 Motie van het lid Kat c.s. over een spoedprocedure bij het loket al betaalde schulden voor de ouders in het buitenland

Indiener H. Kat, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1182 Motie van het lid Kat c.s. over het uitbreiden van de pilot met vaststellingsovereenkomsten naar ten minste 100 casussen

Indiener H. Kat, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1189 Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over het herstelproces zo inrichten dat ouders zo vroeg mogelijk in het proces één keer hun verhaal doen

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1185 Motie van het lid Kat c.s. over in gebieden waar grote aantallen gedupeerden wonen zoeken naar maatwerkoplossingen bij schrijnende situaties

Indiener H. Kat, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1186 Motie van het lid Omtzigt over de wettelijke termijnen uiterlijk per 1 januari 2024 eerbiedigen en aansprakelijkheid erkennen voor schade bij overtreding daarvan door de regering

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1177 Motie van het lid Azarkan c.s. over een voorziening treffen waarmee gedupeerde ouders schade-experts kunnen inhuren

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1188 Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over professionals de ruimte bieden om kansrijke voorstellen uit te proberen en over succesvolle voorstellen rapporteren aan de Kamer

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1190 Motie van het lid Van der Lee c.s. over onderzoeken hoe het proactief inzetten van mediation in verschillende fases van de hersteloperatie tot versnelling kan leiden

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1152 Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over het onderzoeken van mogelijkheden om voor de dossiers relevante informatie te kunnen uitwisselen

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1151 Motie van het lid Kat c.s. over het ontwikkelen van een schuldhulpverleningsaanbod voor de jongeren en jongvolwassenen van de kindregeling

Indiener H. Kat, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1149 Motie van het lid Azarkan c.s. over het opnemen van een planning met concreet tijdpad in de voortgangsrapportages

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1071 Motie van het lid Paul c.s. over onderzoeken van onorthodoxe maatregelen/scenario's voor versnellingen van het proces

Indiener M.L.J. Paul, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1035 Motie van de leden Kat en Van Raan over het monitoren van de effecten op huishoudens van de kwijtschelding van schulden

Indiener H. Kat, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag (CD 19/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:30

Tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag (CD 8/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Debat over de opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht'

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20