Brief regering : Geannoteerde agenda Milieuraad van 20 juni 2023 te Luxemburg

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

21501-08-905 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 juni 2023, over Milieuraad op 20 juni 2023

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Motie (gewijzigd/nader)

21501-32-1537 Nader gewijzigde motie van het lid Van der Plas over zich actief blijven verzetten tegen de Verordening Natuurherstel met daarin het verslechteringsverbod (t.v.v. 21501-32-1536)

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

33576-339 Motie van het lid Tjeerd de Groot over het vormgeven van het verslechteringsverbod zonder dat het land verder op slot gaat

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-102 Motie van de leden Grinwis en Tjeerd de Groot over 50% van de koolstofvastlegging toerekenen aan telers van biogrondstoffen

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1852 Motie van het lid Van der Plas over het verslechteringsverbod in de Verordening natuurherstel van tafel halen

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de Europese top van 20 en 21 oktober 2022

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 12:46

Tweeminutendebat Landbouw, Klimaat en Voedsel (CD 20/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:15

Tweeminutendebat Natuur (CD 9/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 21 december 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Milieuraad op 20 juni 2023

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20