Brief regering : Reactie op moties aangaande bredere solidariteitsbijdrage en extra schijf in de vennootschapsbelasting

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen inzake Voorjaarsnota 2023 (Kamerstuk 36350-1)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

36350-1 Voorjaarsnota 2023

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Motie

36200-IX-30 Motie van de leden Romke de Jong en Nijboer over onderzoeken of het juridisch en technisch mogelijk is een extra schijf te introduceren in de winstbelasting

Indiener R.H. (Romke) de Jong, Tweede Kamerlid

Motie

36169-31 Motie van de leden Dassen en Koekkoek over een wettelijke grondslag in het Belastingplan 2024 voor heffingen aan bedrijven die onevenredig veel profiteren van een crisis

Indiener L.A.J.M. Dassen, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

36235-13 Gewijzigde motie van het lid Van der Lee c.s. over de Kamer informeren over mogelijkheden voor een permanent instrument om overwinsten te belasten (t.v.v. 36235-7)

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie

36235-8 Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over een bredere discussie in Europees verband over een heffing op basis van solidariteit op onvoorziene overwinsten van bedrijven in alle sectoren

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

36120-24 Motie van het lid Dassen c.s. over het creëren van een grondslag voor een windfall tax

Indiener L.A.J.M. Dassen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

STEMMINGEN (over alle onderwerpen van tot en met 6 juli 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:02

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 18:00

Implementatie Europese klimaatwet (36169) (re- en dupliek)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Vermogensverdeling (CD 08/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:20

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Voorjaarsnota 2023

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:09

Debat over de voorjaarsnota 2023 (36350-1)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:19