Brief regering : Voortgangsbrief onderwijshuisvesting

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36200-VIII-89 Motie van de leden Van Meenen en Paul over verkennen hoe een revolverend fonds en een programmatische aanpak kunnen bijdragen aan de problematiek rond onderwijshuisvesting

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1687 Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over voortzetten van de pilot in scholen met luchtreinigers die aerosolen uit de lucht filteren

Indiener N.J.F. Pouw-Verweij, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 12:00

Aansluitend: Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (36200-VIII) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Extra procedurevergadering commissie OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30