Brief regering : Openbaarmaking beslisnota's bij de vragen van het lid Maatoug over de reactie op brief LOSR over samenloop regelingen en effect op toeslagen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Maatoug over "Reactie op brief LOSR over samenloop regelingen en effect op toeslagen"

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Maatoug over "Reactie op brief LOSR over samenloop regelingen en effect op toeslagen"

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Schriftelijke vragen

De Reactie op brief LOSR over samenloop regelingen en effect op toeslagen

Indiener S. Maatoug, Tweede Kamerlid