Brief regering : Uitvoering van de moties van het lid Kwint over met de publieke omroep bewerkstelligen dat een vast contract na een jaar de norm wordt (Kamerstuk 36200-VIII-133) en ervoor zorgen dat geen enkel kopstuk van de publieke omroep meer aan de NPO verdient dan de geldende ministersnorm (Kamerstuk 36200-VIII-165)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

36200-VIII-166 Gewijzigde motie van het lid Mohandis c.s. over een nieuwe en hogere norm voor percentages programmamakers in vaste dienst (t.v.v. 36200-VIII-134)

Indiener M. Mohandis, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

36200-VIII-165 Gewijzigde motie van het lid Kwint over ervoor zorgen dat geen enkel kopstuk van de publieke omroep meer aan de NPO verdient dan de geldende ministersnorm (t.v.v. 36200-VIII-131)

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-133 Motie van het lid Kwint c.s. over met de publieke omroep bewerkstelligen dat een vast contract na een jaar de norm wordt

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Media

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Media

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35