Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32847-951 Motie van het lid Boulakjar over onderzoek naar de werking van het fenomeen "hamsterhuren"

Indiener F. Boulakjar, Tweede Kamerlid

Motie

32847-873 Motie van het lid Peter de Groot over inzichtelijk maken welke vormen van decentrale hulp voor starters er op dit moment bestaan

Indiener P.C. (Peter) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

35925-VII-120 Motie van de leden Grinwis en Geurts over alles uit de kast halen om starters aan betaalbare huisvesting te helpen

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

35517-67 Motie van het lid Nijboer over het onderzoeken van sociale huurkoop als woonvorm

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Wijziging van de Woningwet

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 14:00

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:31

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Staat van de woningmarkt (CD d.d. 16/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Tweeminutendebat Wonen (CD 29/9)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Woningbouwopgave en koopsector (verplaatst naar 5 juli 2023)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Woningbouwopgave en koopsector

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45