Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31239-350 Motie van het lid Bontenbal c.s. over het niet langer uitgaan van een maximaal subsidiabele energieproductie van 35 terrawattuur in 2030

Indiener H. Bontenbal, Tweede Kamerlid

Motie

32813-794 Motie van het lid Van der Plas c.s. over de potentie van zonnepanelen op vangrails, in wegbermen en op overkappingen in kaart brengen

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

32813-726 Motie van het lid Boucke c.s. over een kwaliteitsbudget voor energieopwekkingsprojecten

Indiener R.M. Boucke, Tweede Kamerlid

Motie

34682-60 Motie van het lid Van Gerven over een grotere kans voor publieke en collectieve lokale initiatieven

Indiener H.P.J. van Gerven, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO NOVI (AO d.d. 24/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Continuering van het RES-proces (Kamerstuk 32 813, nr. 716)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Tweeminutendebat Klimaat en energie (CD d.d. 10/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:15

Tweeminutendebat SDE ++ (CD d.d. 24/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES (UITGESTELD NAAR 9 MAART 2023)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30
Naar boven