Brief regering : Afhandeling omzetschade door wateroverlast in Limburg en Noord-Brabant juli 2021

Download

Indieners

  • Indiener
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

36200-XIII-118 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 6 december 2022, over Groningen

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Eindtekst

Eindtekst

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijgewerkte tekst

Bijgewerkt t/m nr. 7 (nota van wijziging d.d. 17 november 2022)

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Nota van wijziging

36200-XIII-7 Nota van wijziging

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36200-XIII-5 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Lijst van vragen

36200-XIII Verslag houdende een lijst van vragen inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36200-XIII-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

36200-XIII-2 Memorie van toelichting

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Voorstel van wet

36200-XIII-1 Voorstel van wet

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Motie

35420-429 Motie van de leden Graus en Van Kent over een ruimhartige omzetdervingsregeling voor Limburgse ondernemers die getroffen zijn door de watersnoodramp

Indiener D.J.G. Graus, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over het nieuwe steunpakket corona (voortzetting)

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:50

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30