Brief regering : Publieke controle op algoritmen

Download

Indieners

  • Indiener
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

26643-890 Gewijzigde motie van het lid Bontenbal c.s. over loot boxes in videogames ook in Nederland verbieden (t.v.v. 26643-881)

Indiener H. Bontenbal, Tweede Kamerlid

Motie

26643-868 Motie van de leden Ceder en Bontenbal over in het werkprogramma inzicht geven in het beschermingsniveau van kinderen tegen extreme content

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

26643-879 Motie van het lid Van Baarle over inspanningen van de regering die erop gericht zijn dat EU-verordeningen concrete antidiscriminatiebepalingen krijgen

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

26643-871 Motie van de leden Leijten en Ceder over een duidelijk waardenkader met betrekking tot de inzet, regulering en toepassing van digitale technologie door de overheid

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie

26643-870 Motie van de leden Ceder en Leijten over een wettelijke verplichting voor een kindimpactassessment voor digitale diensten die deels of volledig op kinderen zijn gericht

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

26643-878 Motie van het lid Van Baarle c.s. over bindende criteria voor besluiten die niet automatisch tot stand mogen komen

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

26643-877 Motie van het lid Van Baarle c.s. over de overheid en bedrijven verplichten om waarborgen te hanteren om discriminatie door algoritmen te voorkomen

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

30950-306 Motie van het lid Koekkoek over maatregelen ter toetsing van algoritmen en IT-systemen op discriminerende effecten voorafgaand aan ingebruikneming daarvan

Indiener M. Koekkoek, Tweede Kamerlid

Motie

26643-829 Motie van het lid Van Baarle c.s. over het actief verspreiden van de kennis van de handreiking non-discriminatie by design onder private partijen

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

26643-835 Motie van de leden Bouchallikh en Dekker-Abdulaziz over verplichte impactassessments voorafgaand aan het inzetten van algoritmen voor evaluaties van of beslissingen over mensen

Indiener K. Bouchallikh, Tweede Kamerlid

Motie

35925-VII-39 Motie van het lid Van Baarle c.s. over onderzoeken in hoeverre de handreiking non-discriminatie by design bekend is bij overheidsdiensten

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

35925-VII-26 Motie van het lid Dassen c.s. over het gebruik van het algoritmeregister voor overheden verplicht stellen

Indiener L.A.J.M. Dassen, Tweede Kamerlid

Motie

35510-16 Motie van het lid Klaver c.s. over opzetten van een algoritmeregister

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Binnenlandse Zaken (VII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 20:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Digitale overheid, datagebruik en algoritmen, digitale identiteit (CD d.d. 22/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Debat over de aanpak van discriminatie en racisme

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 19:07

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat op hoofdlijnen over digitale zaken

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Begrotingsonderdelen van BiZa, EZK en J&V die zien op digitalisering

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50