Brief regering : Verbetering van de jeugdbeschermingsketen

Download

Indieners

  • Indiener
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming
  • Medeindiener
    M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31839-833 Motie van het lid Peters over een stappenplan voor hervorming van de jeugdbeschermingsketen

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over problemen met uithuisplaatsingen van kinderen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 12:01

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over het systeem van de jeugdbeschermingsketen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:20

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00