Brief regering : Adviezen inzake de voorstellen van Wet tot vaststelling van de begrotingsstaten 2023

Download

Indieners

  • Indiener
    S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief Algemene Rekenkamer

36200-73 Rode draden uit onderzoeken van de Algemene Rekenkamer naar de ontvangsten van het Rijk

Indiener A.P. Visser, president van de Algemene Rekenkamer

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - reactie vragen

Indiener M. Schukkink, griffier

Lijst van vragen

Lijst van vragen over het Bijlagenboek bij de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën (Kamerstuk 36200-2)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën (Kamerstuk 36200-1)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

Reactie van de regering Septemberrapportage

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Brief regering

36200-2 Bijlagenboek bij de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Brief regering

36200-1 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Brief regering

36200-4 Ombuigingslijst 2022

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Nader rapport

36200-3 Nader rapport inzake de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Advies Afdeling advisering Raad van State

36200-6 Najaarsrapportage Afdeling advisering Raad van State en Kabinetsreactie

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Brief regering

35925-VII-170 Contourennota financieringssystematiek medeoverheden

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Algemene Politieke Beschouwingen 1e TK

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Algemene Politieke Beschouwingen antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50

Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën (Miljoenennota) 2023

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Macro Economische Verkenningen van het CPB voor 2023

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Bijlagenboek bij de Nota over de toestand van 's Rijks Financiën (Miljoenennota) 2023

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Algemene Financiële Beschouwingen (36200 IXA/XB) 1e TK

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Algemene Financiële Beschouwingen (36200 IXA/XB) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:16

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35