Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Rapport 'Hardvochtige effecten van overheidshandelen voor burgers binnen de sociale zekerheid' (Kamerstuk 29362-309) en Aanpak mismatch sociaal-medisch beoordelen en hardheden WIA (Kamerstuk 26448-685)

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Motie

26448-659 Motie van de leden Van Kent en Palland over verlaging van de arbeidsongeschiktheidsdrempel naar 15%

Indiener B. van Kent, Tweede Kamerlid

Motie

35510-13 Motie van het lid Omtzigt c.s. over een voorstel voor doorlichting van wetten en regelingen door een externe partij

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

29544-905 Motie van de leden Wiersma en Pieter Heerma over de Handreiking Taakdelegatie UWV herzien

Indiener A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Arbeidsongeschiktheid (AO d.d. 27/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat over Uitvoering sociale zekerheid (CD d.d. 30/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Arbeidsongeschiktheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 12:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05