Brief regering : I-strategie Rijk 2022 - 2025: Routekaarten

Download

Indieners

  • Indiener
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

26643-826 Motie van de leden Van Weerdenburg en Van Haga over actieprogramma's en uitwerkingen van rijksbeleid in normaal "Kamerbriefformat" aan de Kamer toezenden

Indiener V.D.D. van Weerdenburg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Digitale overheid, datagebruik en algoritmen, digitale identiteit (CD d.d. 22/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Digitaliserende overheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:15
Naar boven