Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang Wet collectieve warmtevoorziening (Kamerstuk 30196-795)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Motie

32813-929 Motie van het lid Beckerman over het aanpassen van de beleidsregels voor het maximumtarief van warmte

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving (CD d.d. 06/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Voortgang Wet collectieve warmtevoorziening

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Klimaat en Energie (UITGESTELD TOT 15 FEBRUARI 2023)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Klimaat en Energie (algemeen)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20