Brief regering : Verzamelbrief pensioenonderwerpen

Download

Indieners

  • Indiener
    C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

32043-585 Gewijzigde motie van de leden Nijboer en Maatoug over met pensioenfondsen in gesprek gaan vanwege het uitkeren van torenhoge bonussen (t.v.v. 32043-582)

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie

32043-402 Motie van het lid Van Weyenberg over vrouwen en 40-minners in pensioenfondsbesturen

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 14/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30
Naar boven