Brief regering : Lange termijn visie voor de Nederlandse inzet in Afghanistan

Download

Indieners

  • Indiener
    W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken
  • Medeindiener
    E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

27925-903 Motie van het lid Kuzu over het Afghaanse regime ervan doordringen dat meisjes weer moeten worden toegelaten op alle scholen

Indiener T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Motie

27925-906 Motie van de leden Piri en Van der Lee over een aanpak voor de bescherming van Afghaanse vluchtelingen in de regio

Indiener K.P. Piri, Tweede Kamerlid

Motie

27925-904 Motie van het lid Kuzu over een monitoringssysteem ontwikkelen voor de hulpverlening aan de Afghaanse bevolking

Indiener T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Motie

27925-905 Motie van het lid Brekelmans c.s. over zich internationaal verzetten tegen erkenning van de taliban

Indiener R.P. Brekelmans, Tweede Kamerlid

Motie

28676-380 Motie van het lid Brekelmans over talibanafgevaardigden niet namens Afghanistan laten deelnemen aan bijeenkomsten van multilaterale organisaties

Indiener R.P. Brekelmans, Tweede Kamerlid

Motie

35925-V-22 Motie van het lid Brekelmans c.s. over een plan om te voorkomen dat Afghanistan een uitvalsbasis wordt voor internationaal terrorisme

Indiener R.P. Brekelmans, Tweede Kamerlid

Motie

32735-330 Motie van het lid Agnes Mulder over humanitaire hulp aan de Afghaanse bevolking

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

27925-836 Motie van het lid De Roon over de taliban niet als legitieme vertegenwoordiger van Afghanistan beschouwen

Indiener R. de Roon, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de situatie in Afghanistan

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:00

Mensenrechten

Notaoverleg
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Buitenlandse Zaken (V) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat NAVO/OVSE (CD 24/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:00

Tweeminutendebat Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan (CD d.d. 27/01)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Raad Buitenlandse Zaken d.d. 12 december 2022 en Afghanistan

Commissiedebat
Tijd activiteit: 12:30