Brief regering : Resultaten banenafspraak 2021 en gesprekken toekomst banenafspraak

Download

Indieners

  • Indiener
    C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35394-42 Motie van het lid De Kort over een plan van aanpak om de prestaties van overheidswerkgevers in de banenafspraak te verbeteren

Indiener A.H.J. de Kort, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

34352-249 Nader gewijzigde motie van de leden Kathmann en Maatoug over met plannen komen om voldoende banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren (t.v.v. 34352-237)

Indiener B.C. Kathmann, Tweede Kamerlid

Motie

34352-245 Motie van het lid Ceder over onderzoeken welke maatregelen nodig zijn voor toekomstbestendige sociale ontwikkelbedrijven

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Participatiewet/Breed Offensief (CD d.d. 23/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Participatiewet

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:14