Brief regering : Reactie op de gewijzigde motie van het lid Alkaya c.s. over alles in het werk stellen om een verdere verschraling van de dienstregeling in het openbaar vervoer te voorkomen (Kamerstuk 31305-359)

Download

Indieners

  • Indiener
    V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

31305-359 Gewijzigde motie van het lid Alkaya c.s. over alles in het werk stellen om een verdere verschraling van de dienstregeling in het openbaar vervoer te voorkomen (t.v.v. 31305-355)

Indiener M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Motie

31305-355 Motie van het lid Alkaya c.s. over alles in het werk stellen om een verdere verschraling van de dienstregeling in het openbaar vervoer te voorkomen

Indiener M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Duurzaam vervoer (CD 29/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:01

STEMMINGEN (over alle onderwerpen van tot en met 6 juli 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:02

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15
Naar boven