Brief regering : Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid

Download

Indieners

  • Indiener
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Medeindiener
    Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof
  • Medeindiener
    H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

28807-250 Motie van het lid Ouwehand over een monitoringssysteem voor zoönosen in de varkenshouderij

Indiener E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie

28807-253 Motie van het lid Beckerman over onderzoek naar de Nederlandse en Europese omvang en grootte van bushmeat en traditionele medicijnen waarin bedreigde wilde dieren zijn verwerkt

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie

28807-252 Motie van de leden Van Campen en Boswijk over bij de ontwikkeling van nieuwe natuur de risico’s op zoönosen als extra afwegingskader meenemen

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Zoönosen en dierziekten (CD d.d. 24/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Zoönosen en dierziekten

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05