Brief regering : Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid

Download

Indieners

  • Indiener
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Medeindiener
    Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof
  • Medeindiener
    H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Naar boven