Brief regering : Beleidsreactie RVS-Verkenning ‘Het vaccinatiestelsel in Nederland nader verkend’ en ZIN-advies ‘Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen: wie neemt de regie?’

Download

Indieners

  • Indiener
    M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35182-4 Motie van het lid Diertens c.s. over vaccinatiegegevens registreren in een persoonlijke gezondheidsomgeving

Indiener A.E. Diertens, Tweede Kamerlid

Activiteiten

mensen ondersteunen bij een gezonde leefstijl - 35182

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Medische preventie (verplaatst naar 16 februari 2023, 10.00 t/m 14.00 uur.)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Medische preventie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:45

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25