Brief regering : Vervolg aanpak ventilatie op scholen

Download

Indieners

  • Indiener
    A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

25295-1689 Motie van de leden Van der Staaij en Paternotte over maatregelen om de verbetering van ventilatie in scholen landelijk aan te jagen

Indiener C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Motie

35925-VIII-60 Motie van het lid Bisschop over het versneld benutten van het resterende budget voor de ventilatie van schoolgebouwen

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:01

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Onderwijshuisvesting funderend onderwijs

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00