Brief regering : Fiche: Gezamenlijke mededeling lacunes defensie-investeringen

Download

Indieners

  • Indiener
    W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Gezamenlijke mededeling lacunes defensie-investeringen (Kamerstuk 22112-3449)

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon -aanbieding schriftelijke overleg lacunes defensie investeringen

Indiener T.N.J. de Lange, griffier

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30
Naar boven