Brief regering : Jaarrapportage 2021 wederopbouw Sint Maarten, risicoreserve liquiditeitssteun en afschrift antwoordbrief aan Business Accelaration Platform Sint Maarten (Babs)

Download

Indieners

  • Indiener
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36031-(R2161)-11 Verslag van de Staten van Sint Maarten

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36031-(R2161)-9 Verslag van de Staten van Aruba

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36031-(R2161)-10 Verslag

Indiener M.L.J. Paul, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36031-(R2161)-8 Verslag van de Staten van CuraƧao

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nota van wijziging

36031-(R2161)-7 Tweede nota van wijziging

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nota van wijziging

36031-(R2161)-5 Nota van wijziging

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36031-(R2161)-6 Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport (herdruk)

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Koninklijke boodschap

36031-(R2161)-1 Koninklijke boodschap

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36031-(R2161)-4 Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport (herdruk)

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

36031-(R2161)-3 Memorie van toelichting

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Voorstel van wet

36031-(R2161)-2 Voorstel van rijkswet

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00
Naar boven