Brief regering : Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied

Download

Indieners

  • Indiener
    Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (Kamerstuk 34682-96)

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Motie

35925-XIV-105 Motie van het lid Boswijk over het borgen van de positie van de boer in de gebiedsprocessen

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XIV-121 Motie van de leden Thijssen en Bromet over concrete doelstellingen voor de reductie van industriƫle NOx-uitstoot

Indiener J. Thijssen, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XIV-118 Motie van de leden Van Campen en Boswijk over onderzoeken hoe een "uitdaagrecht" in de gebiedsgerichte aanpak kan worden opgenomen

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Motie

35830-XIV-17 Motie van het lid Boswijk over een voorstel uitwerken voor een derde optie waarbij landbouwgrond in natuurlijk beheer komt

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Activiteiten

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Tweeminutendebat Hoofdlijnendebat LNV (CD d.d. 12/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 11:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:16

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Debat over het stikstofbeleid

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15