Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

19637-2910 Beroep op artikel 2.27 van de comptabiliteitswet in verband met de acute opvang- en huisvestingsproblematiek

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

35925-IX-33 Toezegging gedaan tijdens het wetgevingsoverleg van 21 maart 2022, Samenhang en voortgang fondsen, over de verhouding tussen het Nationaal Groeifonds, Invest-NL en de nieuw op te richten fondsen volgend uit het coalitieakkoord

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de Voorjaarsnota 2022 (Kamerstuk 36120-1)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:00

Voorjaarsnota 2022

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Debat over de voorjaarsnota 2022 (36120, nr. 1) (1e termijn)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:50

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25