Brief regering

Reactie op de motie van het lid Agema over onderzoek naar de administratielast van zorgmedewerkers in instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking (Kamerstuk 35651-11)

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Regeldruk in de langdurige zorg - Procesevaluatie ontregellabs Vilans
Bijlage
Aanpak regeldruk in de langdurige zorg: Tips en eerste inzicht
Bijlage
Rapport 'Regeldruk in de langdurige zorg boosdoeners blootgelegd'

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.