Brief regering : Inzet kabinet met betrekking tot EU-arbeidsmigratie

Download

Indieners

  • Indiener
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

29861-80 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 1 juni 2022, over Arbeidsmigratie (voortzetting CD 19 mei 2022)

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag van een commissiedebat

29861-79 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 19 mei 2022, over arbeidsmigratie

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Motie

35925-35 Motie van de leden Segers en Marijnissen over een plan op maat voor dakloze EU-arbeidsmigranten

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie

29861-71 Motie van het lid Van Kent c.s. over de aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten uitvoeren

Indiener B. van Kent, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Arbeidsmigratie (CD d.d. 07/07)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:05

Algemene Politieke Beschouwingen (voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Arbeidsmigratie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Arbeidsmigratie (voortzetting CD 19 mei 2022)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20