Brief regering : Informatie over het beroep op de Wet openbaarheid van bestuur over kopieën van de Weekberichten Internetmonitoring van de NCTV waarin namen van personen worden genoemd in de periode van 2017 tot en met heden

Download

Indieners

  • Indiener
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

35958-20 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 oktober 2023, over Regels inzake de coördinatie ten aanzien van terrorismebestrijding en de bescherming van de nationale veiligheid ten behoeve van het verhogen van de weerbaarheid tegen dreigingen en risico’s (Wet coördinatie terrorismebestrijding en nationale veiligheid) (Kamerstuk 35958)

Indiener H. Kat, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Eindtekst

Eindtekst

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Bijgewerkte tekst

Bijgewerkt t/m nr. 12 (nota van wijziging d.d. 20 september 2023)

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Nota van wijziging

35958-12 Nota van wijziging

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35958-13 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35958-11 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35958-6 Verslag

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35958-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

35958 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Regels ten behoeve van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de coördinatie en analyse in verband met terrorismebestrijding en bescherming van de nationale veiligheid door het versterken van de weerbaarheid van de samenleving (Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid)

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Koninklijke boodschap

35958-1 Koninklijke boodschap

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Memorie van toelichting

35958-3 Memorie van toelichting

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Voorstel van wet

35958-2 Voorstel van wet

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Motie

30821-138 Motie van het lid Michon-Derkzen c.s. over een wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door de NCTV

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de werkwijze van de NCTV

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 19:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30