Brief regering

Informatie over het beroep op de Wet openbaarheid van bestuur over kopieën van de Weekberichten Internetmonitoring van de NCTV waarin namen van personen worden genoemd in de periode van 2017 tot en met heden

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Wob besluit weekberichten

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.