Brief regering

Indiening wetsvoorstel toekomst pensioenen

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Beslisnota update uitwerking pensioenakkoord
Bijlage
Toezichttoets DNB Wet toekomst pensioenen
Bijlage
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen in verband met toeslag vanwege voorgenomen transitie
Bijlage
Ortec Finance Value Based ALM gevoeligheidsanalyse (januari 2022)
Bijlage
Beslisnota Aanbieding nader rapport WTP aan MR
Bijlage
Advies College voor de rechten van de mens inzake conceptvoorstel Wet toekomst pensioenen
Bijlage
Lutjens Analyse werking verbod ringfencing voor pensioenfondsen (september 2021)
Bijlage
Beslisnota Bijlage 1 Individueel bezwaarrecht en invaren
Bijlage
Advies Raad voor de Rechtspraak Wet toekomst pensioenen
Bijlage
Onderzoek DNB Aannames onderliggend aan technische analyses MvT
Bijlage
Beslisnota Beslispunten nabestaandenpensioen
Bijlage
Beslisnota stand van zaken experimenteerwetgeving ZZP en pensioen
Bijlage
Aanvullende zienswijze ATR Wetsvoorstel toekomst pensioenen
Bijlage
Ramingstoelichting Wet Toekomst Pensioenen
Bijlage
Beslisnota Verzending nader rapport en aangepast wetsvoorstel WTP naar Kabinet Koning
Bijlage
Toezichttoets AFM Wet toekomst pensioenen
Bijlage
Beslisnota Bijlage 2 Gesloten fondsen en invaren
Bijlage
Onderzoek DNB Transitie effecten en Transitie FTK (maart 2021)
Bijlage
Onderzoek DNB "Invaren met de Standaardmethode. Analyse transitie effecten omtrent flexibilisering"
Bijlage
Beslisnota Kader experimenteerwetgeving
Bijlage
Advies Landsadvocaat experimenteerruimte zelfstandigen (september 2021)
Bijlage
Onderzoek DNB Generatie effecten Transitie FTK (zomer 2021)
Bijlage
Onderzoek DNB Taakopdracht generatie effecten transitie ftk
Bijlage
Afgedane moties en toezeggingen Wet Toekomst Pensioenen
Bijlage
Heemskerk en Huijg Advies binding postactieven pensioenovereenkomst (april 2021)
Bijlage
Onderzoek DNB Inflatiebescherming in het nieuwe stelsel
Bijlage
Beslisnota Wetsvoorstel toekomst pensioenen uitsturen voor toetsen en adviezen
Bijlage
Beslisnota Verzending nader rapport en aangepast wetsvoorstel WTP naar Kabinet Koning
Bijlage
Beslisnota verwerken consultatiereacties wetsvoorstel toekomst pensioenen
Bijlage
Beslisnota consultatie wet toekomst pensioenen
Bijlage
Lutjens Advies gesloten fonds wijziging pensioenregeling en waardeoverdracht (maart 2022)
Bijlage
Beslisnota voortgang uitwerking pensioenakkoord
Bijlage
Onderzoek DNB Update transitie effecten (september 2021)
Bijlage
Advies Autoriteit Persoonsgegevens Wet toekomst pensioenen
Bijlage
Uitvoeringstoets Belastingdienst Wet toekomst pensioenen
Bijlage
Internetconsultatie wetsvoorstel toekomst pensioenen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

01-07-2022
36067-11Nota naar aanleiding van het nader verslag

09-06-2022
36067-10Nader verslag

17-05-2022
36067-8Nota van wijziging

17-05-2022
36067-7Nota naar aanleiding van het verslag

29-04-2022
36067-6Verslag

29-03-2022
36067-3Memorie van toelichting

29-06-2011
32043-53Motie-Klaver over verhoging van de pensioenleeftijd