Brief regering : Het eerste concept herstel- en veerkrachtplan (HVP)

Download

Indieners

  • Indiener
    S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

21501-07-1796 Motie van het lid Gündogan c.s. over tegemoetkomen aan de voorwaarden van de Europese regeling over de RRF-plannen op het gebied van gendergelijkheid en gelijke kansen

Indiener N. Gündogan, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Nederlands Herstel- en veerkrachtplan (CD d.d. 17/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:55

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Technische briefing over het concept Herstel- en veerkrachtplan (HVP)

Technische briefing
Tijd activiteit: 10:00

Debat over het Nederlandse conceptplan voor het coronaherstelfonds

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 18:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 19:47