Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

29924-220 Gewijzigde motie van het lid Leijten over het niet inperken van de bevoegdheden van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (t.v.v. 29924-214)

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie

29924-218 Motie van het lid Van Baarle over geen afschaling van toezicht op de verwerkingsfase van data

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

29924-215 Motie van het lid Leijten over toezichthouders voldoende betrekken bij de voorbereiding van de wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Activiteiten

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Tweeminutendebat IVD (CD d.d. 09/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Technische briefing over CTIVD toezichtsrapporten nr. 73, 74 en 75

Technische briefing
Tijd activiteit: 17:00

IVD-aangelegenheden

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00