Brief regering : Reactie op het rapport van de Onderwijsraad "Publiek karakter voorop"

Download

Indieners

  • Indiener
    A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister - kabinetsreactie Onderwijsraadadvies Publiek karakter voorop

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Motie

35063-17 Motie van het lid De Hoop over een limiet stellen aan de vrijwillige ouderbijdrage

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie

31293-505 Motie van de leden Kwint en Westerveld over scholen ontmoedigen om gebruik te maken van betaald aanvullend onderwijs

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

31293-507 Motie van de leden Westerveld en Kwint over geen reclame maken voor private aanbieders van schaduwonderwijs

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VSO Onderzoek Aanvullend en particulier onderwijs (31293-503)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Uitwerking van de nieuwe richtlijnen Ouderbijdragen (35063-15)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Onderwijsraad m.b.t. advies 'Publiek karakter voorop'

Technische briefing
Tijd activiteit: 14:30