Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

29924-219 Motie van het lid Ceder over een inventarisatie van de voor- en nadelen van het samenvoegen van TIB en CTIVD

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

29924-217 Motie van het lid Van Baarle over een consultatie over takenscheiding tussen TIB en CTIVD

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

29924-218 Motie van het lid Van Baarle over geen afschaling van toezicht op de verwerkingsfase van data

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

29924-215 Motie van het lid Leijten over toezichthouders voldoende betrekken bij de voorbereiding van de wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie

29924-214 Motie van het lid Leijten over het niet inperken van de bevoegdheden van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Activiteiten

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Tweeminutendebat IVD (CD d.d. 09/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

IVD-aangelegenheden

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00
Naar boven